narrow margin

  1. az kâr
kıl payı ölümden kurtulmak Verb
ölümden kıl payı kurtulmak Verb
seçimi ufak bir farkla kazanmak Verb
bir seçimi ufak bir farkla kazanmak Verb
az bir farkla seçimi kazanmak Verb
az kazanç payı
az kâr payı