nation of shopkeepers

  1. dükkâncılar milleti (dar kafalı ; ticaretin egemenliğindeki bencil insanlar anlamına gelen , İngiltere'nin aşağılayıcı tanımı