natural domicile

  1. asıl ikametgâh
  2. doğumla iktisap olunan ikametgâh