natural obligation

  1. ahlaken mevcut olmakla birlikte dava ile sağlanamayan borç
  2. tabii borç