necessary good

  1. zorunlu mal (tam doğru orantılı olmamakla birlikte gelir arttıkça talebi artan mal