negotiation

  1. Noun, Advertising pazarlık
  2. Noun, International Law müzakere
  3. Noun görüşme
  4. Noun pazarlık etme
  5. Noun paraya çevirme
  6. Noun paraya tahvil
yeni müzakereler
müzakere yoluyla barış
uyuşmazlığı müzakere yoluyla halletmek Verb
müzakereleri bir sonuca bağlamak Verb
müzakerelerin dayandığı temel
müzakerenin dayandığı temel
müzakerenin esas konusu
iştira akreditif (mal bedelinin bankaya ibraz edilecek poliçenin iştirası , yani iskonto edilerek satın
alınması yolu ile ödenmesini mümkün kılan akre
sendikasyon kredilerinde ödünç verecek kuruluşları ayarlayan bankaların aldıkları komisyon
bir antlaşma imzalamak için yapılan müzakereler
bir anlaşmayı imzalamak için yapılan müzakereler
müzakereye iştirak eden delegasyon
şimdiye kadarki müzakereler
bir poliçenin cirosu Noun
sözleşme görüşmesi, sözleşmenin müzakeresi Noun, Civil Law
bir senedin cirosu Noun
istikraz müzakereleri Noun
müzakere edilen paket
görüşme ortağı Noun, Politics-Intl. Relations
müzakere masası
bir çekin yeniden ciro edilmesi