negotiation

  1. İsim, Reklamcılık pazarlık
  2. İsim, Uluslararası Hukuk müzakere
  3. İsim görüşme
  4. İsim pazarlık etme
  5. İsim paraya çevirme
  6. İsim paraya tahvil
yeni müzakereler
müzakere yoluyla barış
uyuşmazlığı müzakere yoluyla halletmek Fiil
müzakereleri bir sonuca bağlamak Fiil
müzakerelerin dayandığı temel
müzakerenin dayandığı temel
müzakerenin esas konusu
iştira akreditif (mal bedelinin bankaya ibraz edilecek poliçenin iştirası , yani iskonto edilerek satın
alınması yolu ile ödenmesini mümkün kılan akre
sendikasyon kredilerinde ödünç verecek kuruluşları ayarlayan bankaların aldıkları komisyon
bir antlaşma imzalamak için yapılan müzakereler
bir anlaşmayı imzalamak için yapılan müzakereler
müzakereye iştirak eden delegasyon
şimdiye kadarki müzakereler
bir poliçenin cirosu İsim
sözleşme görüşmesi, sözleşmenin müzakeresi İsim, Medeni Hukuk
bir senedin cirosu İsim
istikraz müzakereleri İsim
müzakere edilen paket
görüşme ortağı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
müzakere masası
bir çekin yeniden ciro edilmesi