nervous system

  1. sinir sistemi, cümlei asabiye.
sempatik sinir sistemi: kalp, mide, kan damarları, gudde vb. gibi organların irade dışı hareketlerini idare eden sinir sistemi.
otonomik sinir sistemi Noun, Psychology
merkezî sinir sistemi, beyin ve omurilik.
merkezi sinir sistemi Noun, Psychology
beyin ve omuriliğin dışında kalan sinir sistemi
periferik sinir sistemi Noun, Psychology
çevresel sinir sistemi Noun, Psychology
somatik sinir sistemi Noun, Psychology
ilacın sinir sistemi üzerindeki etkisi