net expenditure

  1. net giderler
  2. net gider
yatırımlar için yapılan net gider