net interest

  1. net faiz
ödenen net faiz
net faiz gelirinin yüzdesi olarak faaliyet kârı Noun, Accounting
eksi borçlar için ayrılan yedek akçe
menkul kıymetler kâr ve zararından önce net işletme geliri
bunun toplam faiz gelirine bölünmesi
net faiz oranı