niece

  1. Noun (kız) yeğen, kardeş kızı.
  2. Noun kayınbiraderin/baldızın/görümcenin kızı.
  3. Noun (rahip vb.'nin) gayrı-meşru kız(ı).