non-refoulement principle

  1. Noun, International Law geri göndermeme ilkesi