normal profit

  1. normal kar
  2. normal dağılım
  3. normal kâr
bir girişimcinin faaliyet dalındaki işini sürdürebilmesi için gerekli olan asgari kâr
normal ekonomik kâr