nose cone

  1. Noun burun konisi: uzay roketinin koni şeklindeki ön kısmı.