1. İsim burun konisi: uzay roketinin koni şeklindeki ön kısmı.