nose- bag

  1. Noun (at) yem torbası
  2. kesekâğıdı içindeki öğle yemeği
feed bag = feedbag ile ayni anlama gelir. yem torbası.
(atın) yem torbası. Noun
hızla yemek yemek Verb
atın yem torbası Noun
yemlik
bir yandan çalışırken bir yandan bir şeyler atıştırmak Verb