not exactly

  1. (a) pek/okadar … değil, hakikatte/aslında … değil.
    We're not exactly diving fast: Okadar hızlı
    sürmüyoruz.
    She's not exactly stupid, but … : Aslında aptal değildir ama … (b) (cevap olarak) pek öyle değil.