not lack for something

  1. Verb birşeye ihtiyacı olmamak
  2. Verb birşeye ihtiyaç duymamak
  3. Verb birşeyden yana sıkıntısı olmamak