not to lie in sb's way

  1. Verb birinin mesleği kapsamı içinde olmamak