oak leaf cluster

  1. meşe yaprağı demeti: 4 meşe yaprağı ve 3 palamutla simgelenen ABD askerî nişanı.
meşe yaprağı demeti: 4 meşe yaprağı ve 3 palamutla simgelenen ABD askerî nişanı. Noun