obligate

 1. zorlamak, icbar /mecbur etmek, zorunda/mecbur bırakmak.
  to be obligated: mecbur olmak.
  A witness
  in court is obligated to tell the truth. He felt obligated to visit his parents.
 2. minnettar bırakmak.
  He felt obligated to them for their kindness towrads him: Kendisine yaptıkları
  iyiliklerden dolayı onlara minnettar kaldı.
 3. gerekli, lüzumlu, zarurî, mecburî.
 4. Biology yalnız bir çeşit hayat sürmeye mahkûm.
  an obligate parasite.
birini bir şey yapmaya mecbur etmek Verb