obligational authority

  1. harcama yetkisine haiz olan hükümet dairesinin yasal yetkisi