of full age

  1. yirmi bir yaşına girmiş
reşit kadın
reşit ve ceza ehliyeti olan kişi
reşit ve ceza ehliyeti (temyiz kudreti) olan kişi