off line

  1. hat dışı
  2. bağsız
  3. çevrim-dışı
hat dışı ekipman
üretim hattından çıkmak Verb
telefon konuşmasını bitirmek Verb
birine bir iki satır çiziktirmek Verb
sınırlandırmak Verb
sınır çekerek ayırmak Verb
(bilgi-işlemde) çevrimdışı: ana bilgisayardan bağımsız (olarak çalışan). Adjective
üretim bandından çıkmak Verb