offer someone an interest in one's business

  1. Verb birine işine iştirak etmesini teklif etmek