oil cake

  1. küspe, köftün, keten/pamuk tohumu posası.
hayatın neşesi
köftün
küspe