omission

  1. Noun, Law ihmal
  2. Noun atlama, (dışarıda) bırakma, (yanlışlıkla) unutma, zuhul, ka'le almama, ihmal(etme).
    sin of omission : ihmal suçu.
  3. Noun atlanan/unutulan şey, unutulmuş /ihmal edilmiş iş, kusur, noksan.
    His song was the only omission from the program.
  4. Noun atlanma, unutulma, (yanlışlıkla) yazılmama/dercedilmeme/zikredilmeme.
ihmali davranış Noun, Law
kâr payı dağıtmama
unutulan bir şeyi sonradan eklemek Verb
tarih atmayı unutma
önemli bilgilerin yazılmış olmaması
… yapmama Noun
  1. Noun, Law ihmalî işlem