on (one's) own hook

  1. kendi kendine, kendi başına, bildiği gibi, bağımsızca.
    on my own hook: kendi başıma, kendi kendime, bildiğim gibi.
kendi başına (yapmak Verb