on the ball

  1. (a) açıkgöz, uyanık.
    to be on the ball: uyanık/açıkgöz olmak. (b) akıllı, becerikli, yetenekli,
    kabiliyetli, muktedir.
    Her typing is on the ball: Daktilo ile yazmakta yeteneklidir.
uyanık olmak Verb
kafası işlemek Verb
akıllı/becerikli/kabiliyetli/yetenekli olmak.
You can trust Jo, he's got a lot on the ball (= he's
got something on the ball.
aklı kıt olmak Verb
Şimdi sıra sende/sizde, işin bundan sonrası sana/size ait, bundan sonra sorumluluk senin/sizindir.