one month's bill

  1. aylık senet
  2. bir aylık senet