open credit

  1. açık kredi
  2. teminatsız kredi
  3. (US) açık kredi (maddi bir güvence olmaksızın açılan kredi
  4. sınırlanmamış kredi
kredi açmak Verb
akreditif açmak Verb
bir akreditif açmak Verb
cari kredi
basit akreditif
bonolu kredi