open mortgage

  1. açık ipotek (vadesinden önce herhangi bir tarihte cezasız olarak ödenebilir ipotek
  2. açık ipotek