open new prospects to sb

  1. Verb biri için yeni ufuklar açmak