operation

 1. Noun işle(t)me.
  The operation of a railway requires many men. The operation of a machine.
 2. Noun (a) etki, tesir.
  the operation of alcohol on the mind. (b) hüküm, yürürlük.
  in operation:
  yürürlükte.
  go/come into operation: yürürlüğe girmek.
  The new law came into operation.
 3. Noun çalışma, faaliyet.
 4. Noun, Surgery ameliyat, cerrahî müdahale.
  delicate operation: güç ve tehlikeli ameliyat.
  major operation:
  büyük ameliyat.
  She had her operation yesterday and is doing well.
 5. Noun, Mathematics işlem.
  Addition, subtraction, multiplication and division are the basic operations in arithmetic.
 6. Noun, Military (a) harekât, manevra, (b)
  gen.
  operations: tatbikat, (c)
  operations: karargâh, askerî
  harekâtın plânlandığı/yönetildiği yer.
 7. Noun (borsada) alışveriş, (ticarî) muamele.
Jandarma Özel Harekat (JÖH) Proper Name, Organizations
Sanat tesislerinin işletilmesi (NACE kodu: 90.04) Noun, Trades-Professions
Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı (NACE kodu: 10.51) Noun, Trades-Professions
Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı (NACE kodu: 08.12) Noun, Trades-Professions
Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi (NACE kodu: 91.03) Noun, Trades-Professions
Spor tesislerinin işletilmesi (NACE kodu: 93.11) Noun, Trades-Professions
harekat merkezi Noun, Military
harekat odası Noun, Military
Polis Özel Harekat (PÖH) Proper Name, Organizations
İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri (NACE kodu: 84.13) Noun, Trades-Professions
Taksi taşımacılığı (NACE kodu: 49.32) Noun, Trades-Professions
(US) havadan indirme hareketi
hava harekâtı
hava köprüsü Noun
aritmetik işlem Noun, Algebra
aritmetiksel işlem
montaj hattı faaliyeti
montaj hattı faaliyeti
bir şirketin içindeki ilişkili çalışmalar
bir şirket içinde herhangi bir yolla başka bir faaliyete bağlı olan çalışma
ya da benzer üretim yöntemlerinin uygulanması gibi
ilişkili çalışma
benzer ürünlerin imalatı
gözetimli işletim Information Technology
ruhsatlı işletme
(telefon) otomatik arama
İngiltere Merkez Bankası'nın para piyasası üzerinde dolaylı müdahaleleri Noun
banka muamelesi
fiyat düşürme spekülasyonu
(US) fiyatları düşen hisse senetlerinin spekülasyonu
borsada hisse satıp aynı anda ayrı bir işlemle geri alma
iki yönlü operasyon
ikili operasyon
ikili işlem
iyi niyetli ticari muamele
komisyonculuk faaliyeti
borsa fiyatlarını yükseltme spekülasyonu
ticari faaliyet
kablolu televizyon işletme
nakdi işlem
nakit işlem
peşin muamele
kasa muamelesi
çartır gemi işletme
çarter uçak işletme
çartır uçak işletme
çarter gemi işletme
kontrol işi
kimyasal süreç
takas işlemi
yürürlüğe girmek Verb
işletmeye başlamak Verb
ticari girişim
ticari muamele
gece gündüz çalışan işyeri
işletme giderleri Noun
çocuk aldırma
sınır ötesi hareketi
sınır ötesi operasyon Noun, Military
çalışmakta olan fabrika
randımanlı işletme
verimli işletme
ticari muamele
ekonomik işletme
acil cerrahi müdahale
eşitlik işlemi
eşitlik operasyonu
borsa muamelesi
işletme masrafı
çiftlik yönetimi
mali işlemler
finansal muamele
mükemmeleştirme işçiliği
mükemmelleştirme işçiliği
otobüsçülük
kamyonculuk
borsada vadeli muamele
vadeli muamele
(Br) hazine tahvilleri satarak likit elde etme
vadeli muamele
(US) vadeli muamele
işletmeye başlamak Verb
faaliyete geçmek Verb
rehine alma operasyonu
rehine alma operasyonu
otel işletmesi
kanuna aykırı cerrahi müdahale
işler halde
taşeronluk
ilk hareket
gizli haber alma operasyonu
gizli haberalma operasyonu
işlerin gidişi
ortak işletme
karaya çıkarma harekâtı
karaya çıkartma harekâtı
çıkarma harekâtı
borç verme muamelesi
ziyanla sonuçlanacak iş
çalışma mekanizması
mihaniki işleme
emtia alım satımı
çalışma şekli
askerî operasyon Noun, Military
harekat Noun, Military
ufak ameliyat
vardiyalı çalışma
gece harekatı Noun, Military
(askerlik) taciz etme harekâtı
açık pazar alışverişi (para karşılığında devlet bonoları alım satımı
açık pazar alışverişi
taşma işlemi
barış harekâtı
barış harekâtı
ameliyat yapmak Verb
nokta atışı operasyon Noun, Military
harekât planı
tesis işletmesi
plastik cerrahi
polis operasyonu
liman işletme
muhasebe işlemi
kârlı işletme
kârlı muamele
sürekli iş
maden arama işi
işletmeye koymak Verb
işletmeye başlamak Verb
işletmek Verb
işletmeyi durdurmak Verb
servis dışı bırakmak Verb
kurtarma
kurtarma operasyonu Noun
işyeri güvenliği
tek vardiya çalışma
(IMF) özel kredi
küçük işletme
depoculuk
ameliyat.
gelişen iş
çalışır durumda
taşımacılık işletmesi
gözetimsiz işletim Information Technology
gözetimsiz işlem Information Technology
engelle karşılaşmayan iş
toptancılık
harekât
işletme analizi (normlar saptamak , etkinliği değerlendirmek , çalışmaları iyileştirmek ve masrafları
azaltmak amacıyla yapılan analiz
işletme analizi
işletme analizi tablosu Noun
çalışma kartı
idare merkezi
işlem kodu Noun, Information Technology
işletim kodu yazmacı
işletme giderleri Noun
işletme krizi
işlem belirleyici
işletim kodu çözücüsü
harekât dairesi
harekât şubesi Noun
(US) (borsa) vadeli muamele
işletme kaybı
bir işin idaresi
(US) bir okulun idaresi
bir geminin idaresi Noun
bir uçağın idaresi
tesislerin çalıştırılması
harekât emri
çalışma planı
işletme politikası Noun
(US) işletme araştırma merkezi analisti
işletme sırası kâğıdı
ameliye sırası cetveli
yönetici kadro
işletme kontrolü
işletme kontrolu
işlem zamanı
yasa marifetiyle Adverb, Law
kanun marifetiyle
birleşik harekât çıkarma harekâtı
acil cerrahi merkezi
teçhizat işletme gideri
teçhizat işletme gideri
devlet işletmesi
anımsatıcı operasyon kodu
net işletme açığı
dört taraflı döviz işlemi
üç ayrı döviz üzerinden arbitraj