or anything

  1. (başka olasılıkları da işaret etmek için “falan/filan” anlamında kullanılır).
    If Ali wants to call
    me or anything, I'll be here all day: Ali beni arar mararsa bütün gün buradayım.