or not

  1. ister
tıpış tıpış gitmek Verb
çatır çatır
Sen ne dersen de, İsteseniz de istemeseniz de, Hoşuna gitse de gitmese de, Sen istediğin kadar itiraz
et, Sen istediğin kadar karşı çık
Adverb
acaba gitmeli mi , gitmemeli mi ?
Sen ne dersen de, İsteseniz de istemeseniz de, Hoşuna gitse de gitmese de, Sen istediğin kadar itiraz
et, Sen istediğin kadar karşı çık
Adverb
İster inan ister inanma, … Adverb
konşimentoda bulunan bu şarta göre sefer esnasında yük zayi olsa bile navlun taşıyıcıya ödenir
(deniz sigortası) ziyana uğrasın uğramasın (gemi sefere çıktıktan sonra yapılan deniz sigorta poliçelerine
konulan bu kloz ile sigortalının daha önced
suçlu olup olmama sorunu
... olup olmadığına bakılmaksızın Adverb
karışık duygular içinde olmak Verb
ne yaptığını bilmez halde olmak Verb
kafası karışmış olmak Verb
anlamamak, mana verememek, sırrını çözememek.
I couldn't make head or tail of her explanation: İzahından bir şey anlamadım.
parmağını bile oynatmamak Verb
hiçbir şey anlayamamak Verb
ne hatır ne de para uğruna elde edilemeyecek şey
bir şey anlamamak Verb
parmağını bile oynatmamak
Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret (NACE kodu: 47.99) Noun, Trades-Professions
oralarda olmamak Verb
Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret (NACE kodu: 47.9) Noun, Trades-Professions