ordunun efektif (göreve hazır) asker sayısı

  1. actual numbers of an army