organize a corporation

  1. Verb (US) bir şirketin teşkilatını kurmak