outrageous

  1. Adjective çok kaba/çirkin, çok fena/kötü.
  2. Adjective edepsiz, hayasız, edebe aykırı, terbiyesiz, rezil, iğrenç, menfur, hakaretâmiz.
    outrageous language/manners.
  3. Adjective korkunç, dehşet verici, tasavvuru imkânsız, müsamaha edilemez.
    an outrageous disregard to human rights.
  4. Adjective gaddar, zalim, şiddetli.
  5. Adjective aşırı, müfrit, müthiş, âdetlere aykırı.
ahlaksız davranış
alçakça davranış davranma
alçakça davranış
fahiş fiyat
korkunç sıcak
büyük hakaret
ağır hakaret
fahiş fiyat