parlour pink

  1. Noun salon Bolşeviği
salon sosyalisti
politik radikalizmini kokteyl partisi tartışmalarıyla sınırlayan solculara saldırı deyimi