parlour pink

salon sosyalisti
politik radikalizmini kokteyl partisi tartışmalarıyla sınırlayan solculara saldırı deyimi