parol agreement

  1. sözlü anlaşma
  2. şifahi akit