parquet circle

  1. seyirci salonunun balkon altına gelen kısmı.