part music

  1. Noun parçalı müzik: parçaları iki veya daha fazla sanatçı arafından icra edilen (sesli) müzik.