1. İsim parçalı müzik: parçaları iki veya daha fazla sanatçı arafından icra edilen (sesli) müzik.