pass a measure through a committee

  1. Verb bir önlemi kurula kabul ettirmek
  2. Verb bir tedbir kararını kuruldan geçirmek