pass a measure through a committee

  1. Fiil bir önlemi kurula kabul ettirmek
  2. Fiil bir tedbir kararını kuruldan geçirmek