patron of the fine arts

  1. sanatçıyı koruyan kimse