pay someone back in his own coin

  1. Verb aynı şekilde karşılık vermek
  2. Verb birine aynıyla karşılık vermek