pay someone from one's own pocket

  1. Verb birinin masrafını kendi cebinden çekmek
  2. Verb birinin masrafını kendi cep inden çekmek